EvanjelickýDaniel7,1

Daniel 7:1

V pr­vom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu pre­beh­li hlavou na jeho lôžku. Nato opísal sen. Začiatok správy hovorí:


Verš v kontexte

1 V pr­vom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu pre­beh­li hlavou na jeho lôžku. Nato opísal sen. Začiatok správy hovorí: 2 Daniel po­vedal: V noci som mal videnie: Aj­hľa, štyri vet­ry neba roz­búrili veľké more 3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 V pr­vom roku Bal­sazára, babylon­ského kráľa, videl Daniel sen a videnia svojej hlavy na svojej po­steli. Vtedy na­písal sen a povedal z neho hlavné veci.

Evanjelický

1 V pr­vom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu pre­beh­li hlavou na jeho lôžku. Nato opísal sen. Začiatok správy hovorí:

Ekumenický

1 V prvom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom lôžku, mal vo svojej mys­li videnia. Pod­stat­né veci svoj­ho sna za­písal.

Bible21

1 V prvním roce babylon­ského krále Be­lša­sa­ra měl Daniel ve snu vi­dění. To, co v mys­li spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde za­číná záznam ono­ho snu: