EkumenickýDaniel7,1

Daniel 7:1

V prvom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom lôžku, mal vo svojej mys­li videnia. Pod­stat­né veci svoj­ho sna za­písal.


Verš v kontexte

1 V prvom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom lôžku, mal vo svojej mys­li videnia. Pod­stat­né veci svoj­ho sna za­písal. 2 Daniel po­vedal: Vo svojom nočnom videní som videl, ako štyri nebes­ké vet­ry roz­búrili veľké more. 3 Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 V pr­vom roku Bal­sazára, babylon­ského kráľa, videl Daniel sen a videnia svojej hlavy na svojej po­steli. Vtedy na­písal sen a povedal z neho hlavné veci.

Evanjelický

1 V pr­vom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu pre­beh­li hlavou na jeho lôžku. Nato opísal sen. Začiatok správy hovorí:

Ekumenický

1 V prvom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom lôžku, mal vo svojej mys­li videnia. Pod­stat­né veci svoj­ho sna za­písal.

Bible21

1 V prvním roce babylon­ského krále Be­lša­sa­ra měl Daniel ve snu vi­dění. To, co v mys­li spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde za­číná záznam ono­ho snu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček