Evanjelický2. Timoteovi4,2

2. Timoteovi 4:2

zves­tuj slovo, buď po­hotový vhod-ne­vhod, pre­sviedčaj, kar­haj, na­pomínaj so všet­kou tr­pez­livosťou a po­učovaním.


Verš v kontexte

1 Pred Bohom a pred Kris­tom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕt­vych, za­väzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľov­stvo: 2 zves­tuj slovo, buď po­hotový vhod-ne­vhod, pre­sviedčaj, kar­haj, na­pomínaj so všet­kou tr­pez­livosťou a po­učovaním. 3 Lebo príde čas, keď (ľudia) ne­znesú zdravé učenie, ale pre­tože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiados­tí zháňať učiteľov,

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Káž slovo, pri­stupuj v pravý i ne­pravý čas, kar­haj, tres­ci, na­pomínaj s celou zhovievavosťou a s učením.

Evanjelický

2 zves­tuj slovo, buď po­hotový vhod-ne­vhod, pre­sviedčaj, kar­haj, na­pomínaj so všet­kou tr­pez­livosťou a po­učovaním.

Ekumenický

2 Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i ne­priaz­nivý čas, pre­sviedčaj, kar­haj, po­vzbudzuj so všet­kou tr­pez­livosťou a ponau­čením.

Bible21

2 Hlásej Slovo, buď připra­ven vhod i ne­vhod, usvědčuj, na­po­mínej, po­vzbu­zuj a vy­učuj s nej­vyšší trpě­livostí.