Roháček2. Timoteovi4,2

2. Timoteovi 4:2

Káž slovo, pri­stupuj v pravý i ne­pravý čas, kar­haj, tres­ci, na­pomínaj s celou zhovievavosťou a s učením.


Verš v kontexte

1 Tedy ja osvedčujem pred Bohom a p­red Pánom Ježišom Kris­tom, ktorý má súdiť živých i mŕt­vych za svoj­ho príchodu a za svoj­ho kráľov­stva: 2 Káž slovo, pri­stupuj v pravý i ne­pravý čas, kar­haj, tres­ci, na­pomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. 3 Lebo bude čas, keď ne­znesú zdravého učenia, ale podľa vlast­ných žiados­tí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svr­bieť uši,

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Káž slovo, pri­stupuj v pravý i ne­pravý čas, kar­haj, tres­ci, na­pomínaj s celou zhovievavosťou a s učením.

Evanjelický

2 zves­tuj slovo, buď po­hotový vhod-ne­vhod, pre­sviedčaj, kar­haj, na­pomínaj so všet­kou tr­pez­livosťou a po­učovaním.

Ekumenický

2 Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i ne­priaz­nivý čas, pre­sviedčaj, kar­haj, po­vzbudzuj so všet­kou tr­pez­livosťou a ponau­čením.

Bible21

2 Hlásej Slovo, buď připra­ven vhod i ne­vhod, usvědčuj, na­po­mínej, po­vzbu­zuj a vy­učuj s nej­vyšší trpě­livostí.