Bible212. Timoteovi4,2

2. Timoteovi 4:2

Hlásej Slovo, buď připra­ven vhod i ne­vhod, usvědčuj, na­po­mínej, po­vzbu­zuj a vy­učuj s nej­vyšší trpě­livostí.


Verš v kontexte

1 Za­přísahám tě před Bo­hem a před Kri­stem Ježíšem, který bude sou­dit živé i mrt­vé, až při­jde na­sto­lit své králov­ství: 2 Hlásej Slovo, buď připra­ven vhod i ne­vhod, usvědčuj, na­po­mínej, po­vzbu­zuj a vy­učuj s nej­vyšší trpě­livostí. 3 Při­jde to­tiž do­ba, kdy li­dé ne­strpí zdravé učení, ale bu­dou se pod­le vlastních chutí obklo­po­vat uči­te­li, kteří jim bu­dou lech­tat sluch.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Káž slovo, pri­stupuj v pravý i ne­pravý čas, kar­haj, tres­ci, na­pomínaj s celou zhovievavosťou a s učením.

Evanjelický

2 zves­tuj slovo, buď po­hotový vhod-ne­vhod, pre­sviedčaj, kar­haj, na­pomínaj so všet­kou tr­pez­livosťou a po­učovaním.

Ekumenický

2 Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i ne­priaz­nivý čas, pre­sviedčaj, kar­haj, po­vzbudzuj so všet­kou tr­pez­livosťou a ponau­čením.

Bible21

2 Hlásej Slovo, buď připra­ven vhod i ne­vhod, usvědčuj, na­po­mínej, po­vzbu­zuj a vy­učuj s nej­vyšší trpě­livostí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček