Evanjelický2. Kronická24,8

2. Kronická 24:8

Na kráľov roz­kaz urobili jed­nu truh­licu a dali ju zvon­ku do brány domu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

7 Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov. 8 Na kráľov roz­kaz urobili jed­nu truh­licu a dali ju zvon­ku do brány domu Hos­podinov­ho. 9 Po­tom rozh­lásili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby prinášali Hos­podinovi daň, ktorú ustanovil Mojžiš, služob­ník Boží, Iz­raelu na púšti.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 A na roz­kaz kráľov spravili jed­nu truh­licu, ktorú po­stavili pri bráne domu Hos­podinov­ho zvon­ku.

Evanjelický

8 Na kráľov roz­kaz urobili jed­nu truh­licu a dali ju zvon­ku do brány domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

8 Na kráľov príkaz zhotovili jed­nu truh­licu a po­stavili ju von­ku pri bráne Hos­podinov­ho domu.

Bible21

8 Na králův roz­kaz pak vy­ro­bi­li truh­lici, kte­rou po­stavi­li před bránu do Hos­po­di­nova chrá­mu.