Ekumenický2. Kronická24,8

2. Kronická 24:8

Na kráľov príkaz zhotovili jed­nu truh­licu a po­stavili ju von­ku pri bráne Hos­podinov­ho domu.


Verš v kontexte

7 Veď bez­božnica Atal­ja a jej synovia vtrh­li do Božieho domu a všet­ky za­svätené dary Hos­podinov­ho domu zne­užili pre baálov. 8 Na kráľov príkaz zhotovili jed­nu truh­licu a po­stavili ju von­ku pri bráne Hos­podinov­ho domu. 9 Po­tom zverej­nili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby sa od­vádzal Hos­podinovi po­platok, ktorý na púšti pre Iz­rael určil Boží služob­ník Mojžiš.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 A na roz­kaz kráľov spravili jed­nu truh­licu, ktorú po­stavili pri bráne domu Hos­podinov­ho zvon­ku.

Evanjelický

8 Na kráľov roz­kaz urobili jed­nu truh­licu a dali ju zvon­ku do brány domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

8 Na kráľov príkaz zhotovili jed­nu truh­licu a po­stavili ju von­ku pri bráne Hos­podinov­ho domu.

Bible21

8 Na králův roz­kaz pak vy­ro­bi­li truh­lici, kte­rou po­stavi­li před bránu do Hos­po­di­nova chrá­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček