Evanjelický2. Kronická13,3

2. Kronická 13:3

Abija začal boj s voj­skom udat­ných bojov­níkov, so štyris­totisíc vy­branými mužmi, kým Jérobeám sa vy­strojil do boja proti nemu s osem­stotisíc vy­branými mužmi, udat­nými hr­dinami.


Verš v kontexte

2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Michája, dcéra Uríélova z Gibey. Medzi Abijom a Járobeámom na­stala voj­na. 3 Abija začal boj s voj­skom udat­ných bojov­níkov, so štyris­totisíc vy­branými mužmi, kým Jérobeám sa vy­strojil do boja proti nemu s osem­stotisíc vy­branými mužmi, udat­nými hr­dinami. 4 Vtedy si za­stal Abija hore na vr­chu Cemárajime, ktorý je v Ef­rajim­skom po­horí, a po­vedal: Čuj­te ma, Járobeám a celý Iz­rael!

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 A Abiáš nad­viazal voj­nu s voj­skom udat­ných bojov­níkov, so štyristo tisíc vy­branými mužmi. A Jeroboám sa pri­hotovil s ním do boja s osem­sto tisíc vy­branými mužmi udat­nými.

Evanjelický

3 Abija začal boj s voj­skom udat­ných bojov­níkov, so štyris­totisíc vy­branými mužmi, kým Jérobeám sa vy­strojil do boja proti nemu s osem­stotisíc vy­branými mužmi, udat­nými hr­dinami.

Ekumenický

3 Abija vy­tiahol do boja s vojskom udat­ných bojov­níkov, so štyris­totisíc vy­branými mužmi, kým Járobeám sa vy­strojil proti nemu s osemstotisíc vy­branými mužmi, udat­nými hr­dinami.

Bible21

3 Abiáš se vy­pravil do boje s voj­s­kem čí­tajícím 400 000 vy­braných bo­jovníků. Je­ro­boám se vy­pravil s voj­s­kem čí­tajícím 800 000 vy­braných bo­jovníků.