Evanjelický2. Kronická13,12

2. Kronická 13:12

Nuž s nami na čele sú Hos­podin a jeho kňazi i pop­lašné trúby, aby sa rozo­zvučali proti vám, Iz­rael­ci; nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo nebudete mať ús­pech.


Verš v kontexte

11 Spaľujú Hos­podinovi ráno čo ráno, večer čo večer spaľované obete a von­né kadid­lo, starajú sa o pred­kladanie chlebov na čis­tom stole, o zlatý sviet­nik a jeho lam­py, aby horeli večer čo večer. Lebo my za­chovávame nariadenie Hos­podina, nášho Boha; vy ste ho však opus­tili. 12 Nuž s nami na čele sú Hos­podin a jeho kňazi i pop­lašné trúby, aby sa rozo­zvučali proti vám, Iz­rael­ci; nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo nebudete mať ús­pech. 13 Járobeám však pre­viedol zálohu do­okola, aby ich na­pad­la od­zadu. Tak stáli spredu proti Júdej­com, a záloha bola od­zadu.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 A hľa, p­reto je s nami na čele Bôh ako vod­ca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radost­ného pre­trubovania, aby moc­ne trúbily proti vám, synovia Iz­raelovi! Nebojuj­te s Hos­podinom, Bohom svojich ot­cov, lebo sa vám ne­povodí šťast­ne!

Evanjelický

12 Nuž s nami na čele sú Hos­podin a jeho kňazi i pop­lašné trúby, aby sa rozo­zvučali proti vám, Iz­rael­ci; nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo nebudete mať ús­pech.

Ekumenický

12 Nuž, naším vod­com je Boh. Jeho kňazi dajú trúbami znamenie do útoku. Iz­raeliti, nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo ne­pochodíte!

Bible21

12 Bůh je s ná­mi! Sto­jí nám v če­le! Jeho kněží za­trou­bí pro­ti vám, synové Iz­rae­le! Ne­bo­juj­te s Hos­po­di­nem, Bo­hem našich ot­ců! Neuspějete!“