Evanjelický2. Kronická13,11

2. Kronická 13:11

Spaľujú Hos­podinovi ráno čo ráno, večer čo večer spaľované obete a von­né kadid­lo, starajú sa o pred­kladanie chlebov na čis­tom stole, o zlatý sviet­nik a jeho lam­py, aby horeli večer čo večer. Lebo my za­chovávame nariadenie Hos­podina, nášho Boha; vy ste ho však opus­tili.


Verš v kontexte

10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili, a kňaz­mi, slúžiacimi Hos­podinovi, sú synovia Áronovi; levíti sú pri práci. 11 Spaľujú Hos­podinovi ráno čo ráno, večer čo večer spaľované obete a von­né kadid­lo, starajú sa o pred­kladanie chlebov na čis­tom stole, o zlatý sviet­nik a jeho lam­py, aby horeli večer čo večer. Lebo my za­chovávame nariadenie Hos­podina, nášho Boha; vy ste ho však opus­tili. 12 Nuž s nami na čele sú Hos­podin a jeho kňazi i pop­lašné trúby, aby sa rozo­zvučali proti vám, Iz­rael­ci; nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo nebudete mať ús­pech.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 a kadiac pália Hos­podinovi zápal­né obeti každého rána a každého večera a kadivo z voňavých vecí, aj pred­loženie chleba je na čis­tom stole, i zlatý sviet­nik máme i jeho lam­py, aby ich zapaľovali každého večera. Lebo my os­tríhame nariadenia Hos­podina, svoj­ho Boha; ale vy ste ho opus­tili.

Evanjelický

11 Spaľujú Hos­podinovi ráno čo ráno, večer čo večer spaľované obete a von­né kadid­lo, starajú sa o pred­kladanie chlebov na čis­tom stole, o zlatý sviet­nik a jeho lam­py, aby horeli večer čo večer. Lebo my za­chovávame nariadenie Hos­podina, nášho Boha; vy ste ho však opus­tili.

Ekumenický

11 Ráno čo ráno a večer čo večer prinášajú Hos­podinovi spaľované obety a von­né kadid­lo, dávajú na čis­tý stôl pred­kladané chleby a každý večer zažíhajú lam­py na zlatom sviet­niku. My za­chovávame poriadok Hos­podina, nášho Boha, ale vy ste ho opus­tili.

Bible21

11 Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hos­po­di­nu dým zápalných obětí a vonného ka­di­dla. Předkládají mu chle­by na ne­po­sk­vrněném sto­le a večer co večer za­že­hují zlatý svícen se sví­tilna­mi. My za­chovává­me Hos­po­di­novu službu, ale vy jste ho opusti­li.