Bible212. Letopisů13,12

2. Letopisů 13:12

Bůh je s ná­mi! Sto­jí nám v če­le! Jeho kněží za­trou­bí pro­ti vám, synové Iz­rae­le! Ne­bo­juj­te s Hos­po­di­nem, Bo­hem našich ot­ců! Neuspějete!“


Verš v kontexte

11 Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hos­po­di­nu dým zápalných obětí a vonného ka­di­dla. Předkládají mu chle­by na ne­po­sk­vrněném sto­le a večer co večer za­že­hují zlatý svícen se sví­tilna­mi. My za­chovává­me Hos­po­di­novu službu, ale vy jste ho opusti­li. 12 Bůh je s ná­mi! Sto­jí nám v če­le! Jeho kněží za­trou­bí pro­ti vám, synové Iz­rae­le! Ne­bo­juj­te s Hos­po­di­nem, Bo­hem našich ot­ců! Neuspějete!“ 13 Je­ro­boám ale me­zi­tím vy­s­lal ob­chva­tem zálo­hu, aby je na­padla ze­za­du, takže je Judští mě­li ze­pře­du i ze­za­du.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 A hľa, p­reto je s nami na čele Bôh ako vod­ca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radost­ného pre­trubovania, aby moc­ne trúbily proti vám, synovia Iz­raelovi! Nebojuj­te s Hos­podinom, Bohom svojich ot­cov, lebo sa vám ne­povodí šťast­ne!

Evanjelický

12 Nuž s nami na čele sú Hos­podin a jeho kňazi i pop­lašné trúby, aby sa rozo­zvučali proti vám, Iz­rael­ci; nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo nebudete mať ús­pech.

Ekumenický

12 Nuž, naším vod­com je Boh. Jeho kňazi dajú trúbami znamenie do útoku. Iz­raeliti, nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo ne­pochodíte!

Bible21

12 Bůh je s ná­mi! Sto­jí nám v če­le! Jeho kněží za­trou­bí pro­ti vám, synové Iz­rae­le! Ne­bo­juj­te s Hos­po­di­nem, Bo­hem našich ot­ců! Neuspějete!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček