Roháček2. Kronická13,12

2. Kronická 13:12

A hľa, p­reto je s nami na čele Bôh ako vod­ca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radost­ného pre­trubovania, aby moc­ne trúbily proti vám, synovia Iz­raelovi! Nebojuj­te s Hos­podinom, Bohom svojich ot­cov, lebo sa vám ne­povodí šťast­ne!


Verš v kontexte

11 a kadiac pália Hos­podinovi zápal­né obeti každého rána a každého večera a kadivo z voňavých vecí, aj pred­loženie chleba je na čis­tom stole, i zlatý sviet­nik máme i jeho lam­py, aby ich zapaľovali každého večera. Lebo my os­tríhame nariadenia Hos­podina, svoj­ho Boha; ale vy ste ho opus­tili. 12 A hľa, p­reto je s nami na čele Bôh ako vod­ca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radost­ného pre­trubovania, aby moc­ne trúbily proti vám, synovia Iz­raelovi! Nebojuj­te s Hos­podinom, Bohom svojich ot­cov, lebo sa vám ne­povodí šťast­ne! 13 Medzi­tým po­slal Jeroboám ú­kladníkov naokolo, aby im prišli od chrb­ta. A tak boli pred Júdom, a ú­klad im bol od chrb­ta.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 A hľa, p­reto je s nami na čele Bôh ako vod­ca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radost­ného pre­trubovania, aby moc­ne trúbily proti vám, synovia Iz­raelovi! Nebojuj­te s Hos­podinom, Bohom svojich ot­cov, lebo sa vám ne­povodí šťast­ne!

Evanjelický

12 Nuž s nami na čele sú Hos­podin a jeho kňazi i pop­lašné trúby, aby sa rozo­zvučali proti vám, Iz­rael­ci; nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo nebudete mať ús­pech.

Ekumenický

12 Nuž, naším vod­com je Boh. Jeho kňazi dajú trúbami znamenie do útoku. Iz­raeliti, nebojuj­te proti Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, lebo ne­pochodíte!

Bible21

12 Bůh je s ná­mi! Sto­jí nám v če­le! Jeho kněží za­trou­bí pro­ti vám, synové Iz­rae­le! Ne­bo­juj­te s Hos­po­di­nem, Bo­hem našich ot­ců! Neuspějete!“