Evanjelický2. Kronická13,1

2. Kronická 13:1

V osem­nás­tom roku kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Jud­sku Abija.


Verš v kontexte

1 V osem­nás­tom roku kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Jud­sku Abija. 2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Michája, dcéra Uríélova z Gibey. Medzi Abijom a Járobeámom na­stala voj­na. 3 Abija začal boj s voj­skom udat­ných bojov­níkov, so štyris­totisíc vy­branými mužmi, kým Jérobeám sa vy­strojil do boja proti nemu s osem­stotisíc vy­branými mužmi, udat­nými hr­dinami.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Osem­nás­teho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom.

Evanjelický

1 V osem­nás­tom roku kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Jud­sku Abija.

Ekumenický

1 V osemnástom roku vlády kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Judsku Abija.

Bible21

1 Osmnáctého roku Je­ro­boá­movy vlá­dy se stal jud­ským králem Abiáš.