Bible212. Letopisů13,1

2. Letopisů 13:1

Osmnáctého roku Je­ro­boá­movy vlá­dy se stal jud­ským králem Abiáš.


Verš v kontexte

1 Osmnáctého roku Je­ro­boá­movy vlá­dy se stal jud­ským králem Abiáš. 2 Kraloval v Je­ruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenova­la Maaka, dce­ra Uri­e­la z Gibeje. Mezi Abiášem a Je­ro­boá­mem trva­la válka. 3 Abiáš se vy­pravil do boje s voj­s­kem čí­tajícím 400 000 vy­braných bo­jovníků. Je­ro­boám se vy­pravil s voj­s­kem čí­tajícím 800 000 vy­braných bo­jovníků.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Osem­nás­teho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom.

Evanjelický

1 V osem­nás­tom roku kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Jud­sku Abija.

Ekumenický

1 V osemnástom roku vlády kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Judsku Abija.

Bible21

1 Osmnáctého roku Je­ro­boá­movy vlá­dy se stal jud­ským králem Abiáš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček