Roháček2. Kronická13,1

2. Kronická 13:1

Osem­nás­teho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom.


Verš v kontexte

1 Osem­nás­teho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom. 2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Michaja, dcéra Uriélova z Gibee. A bola voj­na medzi Abiášom a medzi Jeroboámom. 3 A Abiáš nad­viazal voj­nu s voj­skom udat­ných bojov­níkov, so štyristo tisíc vy­branými mužmi. A Jeroboám sa pri­hotovil s ním do boja s osem­sto tisíc vy­branými mužmi udat­nými.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Osem­nás­teho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom.

Evanjelický

1 V osem­nás­tom roku kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Jud­sku Abija.

Ekumenický

1 V osemnástom roku vlády kráľa Járobeáma sa stal kráľom v Judsku Abija.

Bible21

1 Osmnáctého roku Je­ro­boá­movy vlá­dy se stal jud­ským králem Abiáš.