Evanjelický2. Kronická10,9

2. Kronická 10:9

Opýtal sa ich: Čo mi radíte? Akú od­poveď máme dať tomuto ľudu, ktorý ma žiadal: Uľahči nám jar­mo, ktoré na nás vložil tvoj otec?


Verš v kontexte

8 On však za­vr­hol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mláden­cami, ktorí s ním rást­li a boli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: Čo mi radíte? Akú od­poveď máme dať tomuto ľudu, ktorý ma žiadal: Uľahči nám jar­mo, ktoré na nás vložil tvoj otec? 10 Mláden­ci, ktorí s ním rást­li, hovorili: Tak po­vedz ľudu, ktorý ti hovoril: Tvoj otec priťažil naše jar­mo, ty nám jar­mo uľahči: Tak­to im po­vedz: Môj malíček je hrubší ako bed­rá môj­ho ot­ca!

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­vedal im: Čo vy radíte, že čo máme od­povedať tomuto ľudu, ktorí mi hovorili a riek­li: Poľahči nám uj­múc od jar­ma, ktoré vzložil na nás tvoj otec?

Evanjelický

9 Opýtal sa ich: Čo mi radíte? Akú od­poveď máme dať tomuto ľudu, ktorý ma žiadal: Uľahči nám jar­mo, ktoré na nás vložil tvoj otec?

Ekumenický

9 Opýtal sa ich: Čo mi poradíte? Akú od­poveď mám podľa vás dať tomuto ľudu, ktorý predo­strel požiadav­ku: Zmier­ni nám jar­mo, ktoré na nás uvalil tvoj otec?

Bible21

9 „Co radí­te vy?" ze­ptal se jich. „Jak mám od­po­vědět těm­to li­dem, kteří po mně žádají: ‚U­lev nám od jha, které nám naložil tvůj otec‘?“