Evanjelický2. Kronická10,12

2. Kronická 10:12

Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ roz­kázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň!


Verš v kontexte

11 Tak teda, môj otec uvalil na vás ťažké jar­mo, no ja k vášmu jar­mu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tával bičmi, ja však budem škor­pión­mi. 12 Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ roz­kázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň! 13 kráľ od­povedal tvrdo. Kráľ Rechabeám ned­bal na radu starších,

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, jako hovoril kráľ po­vediac: Prijďte zase ku mne tretieho dňa.

Evanjelický

12 Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ roz­kázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň!

Ekumenický

12 Járobeám a všetok ľud sa na tretí deň do­stavili k Rechabeámovi podľa kráľov­ho príkazu: Príďte si ku mne na tretí deň po od­poveď!

Bible21

12 Třetího dne přišel Je­ro­boám a vše­chen lid za Re­cho­boá­mem. (Ře­kl jim to­tiž: „Vrať­te se ke mně za tři dny.“)