Evanjelický2. Kronická10,11

2. Kronická 10:11

Tak teda, môj otec uvalil na vás ťažké jar­mo, no ja k vášmu jar­mu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tával bičmi, ja však budem škor­pión­mi.


Verš v kontexte

10 Mláden­ci, ktorí s ním rást­li, hovorili: Tak po­vedz ľudu, ktorý ti hovoril: Tvoj otec priťažil naše jar­mo, ty nám jar­mo uľahči: Tak­to im po­vedz: Môj malíček je hrubší ako bed­rá môj­ho ot­ca! 11 Tak teda, môj otec uvalil na vás ťažké jar­mo, no ja k vášmu jar­mu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tával bičmi, ja však budem škor­pión­mi. 12 Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ roz­kázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň!

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Tak teraz, môj otec v­raj naložil na vás ťažké jar­mo, ale ja ešte pri­dám na vaše jar­mo; môj otec vás tres­tal bičíkami, ale ja vás budem tres­tať uzlovatými bičmi!

Evanjelický

11 Tak teda, môj otec uvalil na vás ťažké jar­mo, no ja k vášmu jar­mu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tával bičmi, ja však budem škor­pión­mi.

Ekumenický

11 Môj otec vám na­sadil ťažké jar­mo? Ja k nemu ešte pri­dám! Môj otec vás šľahal bičmi? Ja vás budem tres­tať kor­báčmi!

Bible21

11 Můj otec vám naložil těžké jho? Já vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, já na vás vez­mu karabáč!‘“