Evanjelický2. Kronická10,13

2. Kronická 10:13

kráľ od­povedal tvrdo. Kráľ Rechabeám ned­bal na radu starších,


Verš v kontexte

12 Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ roz­kázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň! 13 kráľ od­povedal tvrdo. Kráľ Rechabeám ned­bal na radu starších, 14 ale pri­hovoril sa k nim podľa rady mláden­cov tak­to: Môj otec vám priťažil jar­mo, ja však k nemu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tal bičmi, ja budem škor­pión­mi.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 A kráľ im od­povedal tvrdo a tedy kráľ Rechabeám opus­til radu star­cov

Evanjelický

13 kráľ od­povedal tvrdo. Kráľ Rechabeám ned­bal na radu starších,

Ekumenický

13 Kráľ Rechabeám dal za­mietavú od­poveď. Ned­bal na radu star­cov,

Bible21

13 Král jim od­po­věděl tvrdě. Re­cho­boám to­tiž ne­dbal na radu starců,