Evanjelický2. Korintským12,14

2. Korintským 12:14

Aj­hľa, teraz už po tretí raz ochot­ný som prísť k vám, a nebudem vám na ťar­chu! Veď nehľadám vaše veci, ale vás. Ne­pat­rí sa zais­te, aby deti zhromažďovali rodičom po­klady, ale rodičia deťom.


Verš v kontexte

13 Lebo v čom ste boli ukrátení proti os­tat­ným cir­kev­ným zborom, ak len nie v tom, že ani ja sám nebol som vám na ťar­chu? Od­pusťte mi túto kriv­du! 14 Aj­hľa, teraz už po tretí raz ochot­ný som prísť k vám, a nebudem vám na ťar­chu! Veď nehľadám vaše veci, ale vás. Ne­pat­rí sa zais­te, aby deti zhromažďovali rodičom po­klady, ale rodičia deťom. 15 Ja veľmi rád vy­naložím všet­ko, aj seba samého vy­naložím za vaše duše. Keďže vás ja teda tak veľmi milujem, máte ma vy menej milovať?

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, toto po tretie som hotový prij­sť k vám a nebudem vám na ťar­chu, lebo nehľadám vašich vecí, ale vás. Lebo nie sú po­vin­né deti shromažďovať po­klady rodičom, ale rodičia deťom.

Evanjelický

14 Aj­hľa, teraz už po tretí raz ochot­ný som prísť k vám, a nebudem vám na ťar­chu! Veď nehľadám vaše veci, ale vás. Ne­pat­rí sa zais­te, aby deti zhromažďovali rodičom po­klady, ale rodičia deťom.

Ekumenický

14 Hľa, už po tretí raz som pri­pravený prísť k vám a nebudem vám na ťar­chu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti.

Bible21

14 Právě se k vám chys­tám už po­třetí a ani ten­tokrát vám ne­bu­du na ob­tíž. Ne­sto­jím o vaše peníze, ale o vás! Dě­ti pře­ce ne­mají vy­držovat ro­diče, ale ro­diče dě­ti.