Roháček2. Korintským12,14

2. Korintským 12:14

Hľa, toto po tretie som hotový prij­sť k vám a nebudem vám na ťar­chu, lebo nehľadám vašich vecí, ale vás. Lebo nie sú po­vin­né deti shromažďovať po­klady rodičom, ale rodičia deťom.


Verš v kontexte

13 Lebo v čom ste boli za os­tat­nými sbory krome toho, že som vás ja sám ne­obťažil? Od­pus­tite mi tú ne­právosť! 14 Hľa, toto po tretie som hotový prij­sť k vám a nebudem vám na ťar­chu, lebo nehľadám vašich vecí, ale vás. Lebo nie sú po­vin­né deti shromažďovať po­klady rodičom, ale rodičia deťom. 15 Ale ja veľmi rád vy­naložím, i sám seba cele vy­naložím za vaše duše, hoci aj väčšmi vás milujúc menej som milovaný.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, toto po tretie som hotový prij­sť k vám a nebudem vám na ťar­chu, lebo nehľadám vašich vecí, ale vás. Lebo nie sú po­vin­né deti shromažďovať po­klady rodičom, ale rodičia deťom.

Evanjelický

14 Aj­hľa, teraz už po tretí raz ochot­ný som prísť k vám, a nebudem vám na ťar­chu! Veď nehľadám vaše veci, ale vás. Ne­pat­rí sa zais­te, aby deti zhromažďovali rodičom po­klady, ale rodičia deťom.

Ekumenický

14 Hľa, už po tretí raz som pri­pravený prísť k vám a nebudem vám na ťar­chu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti.

Bible21

14 Právě se k vám chys­tám už po­třetí a ani ten­tokrát vám ne­bu­du na ob­tíž. Ne­sto­jím o vaše peníze, ale o vás! Dě­ti pře­ce ne­mají vy­držovat ro­diče, ale ro­diče dě­ti.