Evanjelický2. Korintským12,15

2. Korintským 12:15

Ja veľmi rád vy­naložím všet­ko, aj seba samého vy­naložím za vaše duše. Keďže vás ja teda tak veľmi milujem, máte ma vy menej milovať?


Verš v kontexte

14 Aj­hľa, teraz už po tretí raz ochot­ný som prísť k vám, a nebudem vám na ťar­chu! Veď nehľadám vaše veci, ale vás. Ne­pat­rí sa zais­te, aby deti zhromažďovali rodičom po­klady, ale rodičia deťom. 15 Ja veľmi rád vy­naložím všet­ko, aj seba samého vy­naložím za vaše duše. Keďže vás ja teda tak veľmi milujem, máte ma vy menej milovať? 16 Dob­re teda, nebol som vám síce na ťar­chu, ale som vraj chyt­rák a pod­viedol som vás.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale ja veľmi rád vy­naložím, i sám seba cele vy­naložím za vaše duše, hoci aj väčšmi vás milujúc menej som milovaný.

Evanjelický

15 Ja veľmi rád vy­naložím všet­ko, aj seba samého vy­naložím za vaše duše. Keďže vás ja teda tak veľmi milujem, máte ma vy menej milovať?

Ekumenický

15 Ja však veľmi rád vy­naložím všet­ko, ba vy­dám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný?

Bible21

15 Pokud jde o mě, mi­lerád se vy­dám z po­sledního, i sám sebe vy­dám za vaše živo­ty, i když čím více vás mi­lu­ji, tím méně jsem mi­lován.