Evanjelický2. Korintským11,16

2. Korintským 11:16

Znovu hovorím: Nech si ni­kto ne­mys­lí, že som nerozum­ný; ak však áno, prij­mite ma aj ako nerozum­ného, aby som sa aj ja mohol v niečom po­chváliť.


Verš v kontexte

15 Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služob­níci pred­stavujú ako služob­níci spravod­livos­ti. Ale ich koniec bude podľa ich skut­kov. 16 Znovu hovorím: Nech si ni­kto ne­mys­lí, že som nerozum­ný; ak však áno, prij­mite ma aj ako nerozum­ného, aby som sa aj ja mohol v niečom po­chváliť. 17 Čo sa týka chvály, čo hovorím, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozum­ný.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 Zase hovorím: nech ni­kto ne­mys­lí, že som bez roz­umu! Ináče ma prij­mite hoci jako bez­rozum­ného, aby som sa i ja trochu po­chválil.

Evanjelický

16 Znovu hovorím: Nech si ni­kto ne­mys­lí, že som nerozum­ný; ak však áno, prij­mite ma aj ako nerozum­ného, aby som sa aj ja mohol v niečom po­chváliť.

Ekumenický

16 Znova hovorím: Nech si ni­kto ne­mys­lí, že som nerozum­ný. Ak však áno, prij­mite ma ako nerozum­ného, aby som sa aj ja trochu v niečom po­chválil.

Bible21

16 Opa­ku­ji, ať mě nikdo nemá za bláz­na. A i kdy­by, při­jmě­te mě aspoň jako bláz­na, abych se i já tro­chu pochlu­bil.