Evanjelický1. Kronická9,44

1. Kronická 9:44

Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkám, Bóch­rú, Jišmáél, Šear­ja, Óbad­ja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.


Verš v kontexte

42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu. 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkám, Bóch­rú, Jišmáél, Šear­ja, Óbad­ja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

44 A Acel mal šies­tich synov, ktorých mená sú toto: Az­rikám, Boch­ru, Iz­mael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.

Evanjelický

44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkám, Bóch­rú, Jišmáél, Šear­ja, Óbad­ja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.

Ekumenický

44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkam, Bókeru, Jišmáel, Šear­ja, Obad­ja a Chánan. To boli synovia Ácelovi.

Bible21

44 Acel měl šest synů. Jmenova­li se: Azri­kam, Bochru, Jiš­mael, Šea­ri­áš, Oba­diáš a Chanan. To jsou synové Ace­lo­vi.