Bible211. Letopisů9,44

1. Letopisů 9:44

Acel měl šest synů. Jmenova­li se: Azri­kam, Bochru, Jiš­mael, Šea­ri­áš, Oba­diáš a Chanan. To jsou synové Ace­lo­vi.


Verš v kontexte

42 Achaz zplo­dil Ja­du. Jada zplo­dil Ale­meta, Az­maveta a Zi­mri­ho. Zi­mri zplo­dil Mo­cu. 43 Moca zplo­dil Bi­neu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Ela­sa a jeho syn Acel. 44 Acel měl šest synů. Jmenova­li se: Azri­kam, Bochru, Jiš­mael, Šea­ri­áš, Oba­diáš a Chanan. To jsou synové Ace­lo­vi.

späť na 1. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

44 A Acel mal šies­tich synov, ktorých mená sú toto: Az­rikám, Boch­ru, Iz­mael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.

Evanjelický

44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkám, Bóch­rú, Jišmáél, Šear­ja, Óbad­ja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.

Ekumenický

44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkam, Bókeru, Jišmáel, Šear­ja, Obad­ja a Chánan. To boli synovia Ácelovi.

Bible21

44 Acel měl šest synů. Jmenova­li se: Azri­kam, Bochru, Jiš­mael, Šea­ri­áš, Oba­diáš a Chanan. To jsou synové Ace­lo­vi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček