Evanjelický1. Kronická9,43

1. Kronická 9:43

Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel.


Verš v kontexte

42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu. 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel. 44 Ácel mal šesť synov. Toto sú ich mená: Az­ríkám, Bóch­rú, Jišmáél, Šear­ja, Óbad­ja a Chánán. Toto boli synovia Ácélovi.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

43 A Móca splodil Binu. Refai­áš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn.

Evanjelický

43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel.

Ekumenický

43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel.

Bible21

43 Moca zplo­dil Bi­neu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Ela­sa a jeho syn Acel.