Evanjelický1. Kronická9,42

1. Kronická 9:42

Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu.


Verš v kontexte

41 Synovia Míchovi: Pítón, Melech, Tach­réa a Ácház. 42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu. 43 Móca splodil Bineu. Jeho syn bol Refája, jeho syn Eleása, jeho syn Ácel.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

42 A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Az­máveta a Zim­riho. A Zim­ri splodil Mócu.

Evanjelický

42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­rího. Zim­rí splodil Mócu.

Ekumenický

42 Acház splodil Jaeru, Jaera splodil Álemeta, Az­máveta a Zim­riho. Zim­ri splodil Mócu,

Bible21

42 Achaz zplo­dil Ja­du. Jada zplo­dil Ale­meta, Az­maveta a Zi­mri­ho. Zi­mri zplo­dil Mo­cu.