EkumenickýZjavenie22,9

Zjavenie 22:9

Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som služob­ník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj!


Verš v kontexte

8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som služob­ník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj! 10 A po­vedal mi: Nezapečať proroc­ké slová tej­to knihy, lebo určený čas je blíz­ko!

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale mi po­vedal: Hľaď, neurob toho! Lebo som tvoj spolu­sluha a tvojich bratov prorokov a tých, ktorí os­tríhajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj!

Evanjelický

9 On mi však po­vedal: Po­zri, nie tak! Som spolu­s­lužob­níkom tvojím, tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj!

Ekumenický

9 Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som služob­ník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj!

Bible21

9 On mi však ře­kl: „Po­zor, ne­dě­lej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvo­ji bratři pro­ro­ci a jako ti, kdo za­chovávají slova této kni­hy. Klaněj se Bohu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček