EkumenickýZjavenie22,8

Zjavenie 22:8

A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať.


Verš v kontexte

7 Hľa, prídem čo­skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy. 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som služob­ník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj!

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 A ja, Ján, som to videl a počul. A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa klaňal pred nohami an­jela, ktorý mi to ukazoval.

Evanjelický

8 A ja, Ján, som to počul a videl. Keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jelovi, ktorý mi to ukázal, a klaňal som sa mu.

Ekumenický

8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať.

Bible21

8 Já Jan jsem to všech­no vi­děl a slyšel. Když jsem to us­lyšel a uvi­děl, padl jsem, abych se klaněl u no­hou toho an­dě­la, který mi tyto věci ukazoval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček