EkumenickýZjavenie22,10

Zjavenie 22:10

A po­vedal mi: Nezapečať proroc­ké slová tej­to knihy, lebo určený čas je blíz­ko!


Verš v kontexte

9 Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som služob­ník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj! 10 A po­vedal mi: Nezapečať proroc­ké slová tej­to knihy, lebo určený čas je blíz­ko! 11 Kto kriv­dí, nech kriv­dí ďalej; kto je špinavý, nech zo­stane špinavý ďalej; spravod­livý nech ďalej koná spravod­livosť a svätý nech sa ďalej po­sväcuje.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A riekol mi: Nezapečať slov proroc­tva tej­to knihy, lebo čas je blíz­ko.

Evanjelický

10 Po­tom mi po­vedal: Nezapečaťuj proroc­ké slová tej­to knihy, lebo (po­sled­ný) čas je blíz­ko!

Ekumenický

10 A po­vedal mi: Nezapečať proroc­ké slová tej­to knihy, lebo určený čas je blíz­ko!

Bible21

10 Po­tom mi ře­kl: „Ne­za­pečeťuj slova pro­ro­ctví této kni­hy, ne­boť ten čas je blízko.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček