EkumenickýZjavenie22,2

Zjavenie 22:2

Upro­stred jeho námes­tia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lís­tie stromu na uzdravenie národov.


Verš v kontexte

1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priez­račnú ako krištáľ, ktorá vy­teká od Božieho a Barán­kov­ho trónu. 2 Upro­stred jeho námes­tia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lís­tie stromu na uzdravenie národov. 3 A nebude tam nič pre­kliate, ale Boží a Barán­kov trón bude v ňom a jeho služob­níci mu budú slúžiť.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 Pro­stred jeho ulice, p­ro­stred ulice mesta, a z jed­nej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí dvanás­toré ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A lís­tie dreva je na službu národom.

Evanjelický

2 Upro­stred námes­tia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, každý mesiac vy­dáva svoje ovocie a lís­tie stromu na uzdravenie národov.

Ekumenický

2 Upro­stred jeho námes­tia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lís­tie stromu na uzdravenie národov.

Bible21

2 pro­středkem ulice toho měs­ta. Po obou stranách ře­ky je strom živo­ta, jenž nese dvanácte­ro ovo­ce. Ten strom vy­dává ovo­ce každý měsíc a jeho lis­tí je k uz­dra­vení národů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček