RoháčekZjavenie22,2

Zjavenie 22:2

Pro­stred jeho ulice, p­ro­stred ulice mesta, a z jed­nej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí dvanás­toré ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A lís­tie dreva je na službu národom.


Verš v kontexte

1 A ukázal mi čis­tú rieku vody života, nád­her­nú jako kryštál, ktorá vy­chádza z trónu Boha a Barán­ka. 2 Pro­stred jeho ulice, p­ro­stred ulice mesta, a z jed­nej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí dvanás­toré ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A lís­tie dreva je na službu národom. 3 A nebude viacej ničoho zlorečeného, a trón Boží a Barán­kov bude v ňom, a jeho sluhovia mu budú svätos­lúžiť

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 Pro­stred jeho ulice, p­ro­stred ulice mesta, a z jed­nej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí dvanás­toré ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A lís­tie dreva je na službu národom.

Evanjelický

2 Upro­stred námes­tia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, každý mesiac vy­dáva svoje ovocie a lís­tie stromu na uzdravenie národov.

Ekumenický

2 Upro­stred jeho námes­tia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lís­tie stromu na uzdravenie národov.

Bible21

2 pro­středkem ulice toho měs­ta. Po obou stranách ře­ky je strom živo­ta, jenž nese dvanácte­ro ovo­ce. Ten strom vy­dává ovo­ce každý měsíc a jeho lis­tí je k uz­dra­vení národů.