EkumenickýZjavenie22,1

Zjavenie 22:1

Ukázal mi aj rieku s vodou života, priez­račnú ako krištáľ, ktorá vy­teká od Božieho a Barán­kov­ho trónu.


Verš v kontexte

1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priez­račnú ako krištáľ, ktorá vy­teká od Božieho a Barán­kov­ho trónu. 2 Upro­stred jeho námes­tia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lís­tie stromu na uzdravenie národov. 3 A nebude tam nič pre­kliate, ale Boží a Barán­kov trón bude v ňom a jeho služob­níci mu budú slúžiť.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A ukázal mi čis­tú rieku vody života, nád­her­nú jako kryštál, ktorá vy­chádza z trónu Boha a Barán­ka.

Evanjelický

1 Ukázal mi rieku vody života, čis­tú ako krištáľ, ktorá vy­teká z trónu Božieho a Barán­kov­ho.

Ekumenický

1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priez­račnú ako krištáľ, ktorá vy­teká od Božieho a Barán­kov­ho trónu.

Bible21

1 Po­tom mi ukázal ře­ku s vodou živo­ta, jasnou jako křišťál, te­kou­cí z Božího a Berán­kova trůnu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček