EkumenickýZjavenie12,7

Zjavenie 12:7

Na nebi sa str­hol boj. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho an­jeli bojovali.


Verš v kontexte

6 Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­stošesťdesiatd­ní. 7 Na nebi sa str­hol boj. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho an­jeli bojovali. 8 No ne­ob­stáli a nebolo už pre nich mies­to v nebi.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A po­vs­tal boj na nebi: Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho an­jeli.

Evanjelický

7 A po­vs­tal boj na nebi. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho an­jeli bojovali,

Ekumenický

7 Na nebi sa str­hol boj. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho an­jeli bojovali.

Bible21

7 V nebi na­stal boj: Mi­chael a jeho an­dělé bo­jova­li s dra­kem. A drak bo­joval, i jeho an­dělé,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček