EkumenickýZjavenie12,8

Zjavenie 12:8

No ne­ob­stáli a nebolo už pre nich mies­to v nebi.


Verš v kontexte

7 Na nebi sa str­hol boj. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho an­jeli bojovali. 8 No ne­ob­stáli a nebolo už pre nich mies­to v nebi. 9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvod­ca celého sveta, bol zvr­hnutý na zem a s ním boli zvr­hnutí aj jeho an­jeli.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale nezvládali, ani ich mies­to sa viacej nenašlo na nebi.

Evanjelický

8 ale ne­vyd­ržali, v nebi pre nich nebolo už mies­ta.

Ekumenický

8 No ne­ob­stáli a nebolo už pre nich mies­to v nebi.

Bible21

8 ale nic ne­zmoh­li. Na nebi už se pro ně nenašlo místo

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček