EkumenickýZjavenie12,6

Zjavenie 12:6

Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­stošesťdesiatd­ní.


Verš v kontexte

5 A porodila syna, chlap­ca, ktorý má želez­nou ber­lou vlád­nuť nad všet­kými národ­mi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­stošesťdesiatd­ní. 7 Na nebi sa str­hol boj. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho an­jeli bojovali.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 A žena utiek­la na púšť, kde má mies­to, pri­pravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dve­sto šesťdesiat dní.

Evanjelický

6 Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­sto šesťdesiat dní.

Ekumenický

6 Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­stošesťdesiatd­ní.

Bible21

6 A ta že­na utek­la na poušť, kde mě­la od Boha připra­vené místo, aby ji tam živi­li tisíc dvě stě še­desát dní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček