EkumenickýZjavenie10,4

Zjavenie 10:4

Keď pre­hovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to!


Verš v kontexte

3 a volal mohut­ným hlasom, ako keď reve lev. Keď zvolal, sedem hromov pre­hovorilo svojimi hlas­mi. 4 Keď pre­hovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to! 5 An­jel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku

späť na Zjavenie, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď do­hovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril: Za­pečať to, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš toho!

Evanjelický

4 Keď do­znelo sedem hromov, chcel som to na­písať, ale počul som hlas z neba: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to!

Ekumenický

4 Keď pre­hovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to!

Bible21

4 Když za­znělo těch se­dem hro­mů, chtěl jsem psát. Us­lyšel jsem ale hlas z ne­be: „Za­pečeť, co řeklo těch sedm hro­mů, a ne­piš to.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček