EkumenickýZjavenie10

Zjavenie

Anjel s malým zvitkom1 Videl som zo­stupovať z neba iného moc­ného an­jela, za­haleného do ob­laku. Na hlave mal dúhu, jeho tvár bola sťa sln­ko a nohy ako oh­nivé stĺpy. 2 V ruke mal ot­vorenú knižku. Pravou nohou sa po­stavil na more, ľavou na zem 3 a volal mohut­ným hlasom, ako keď reve lev. Keď zvolal, sedem hromov pre­hovorilo svojimi hlas­mi. 4 Keď pre­hovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to! 5 An­jel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku 6 a pri­sahal na toho, ktorý žije na veky vekov, 7 lebo v dňoch hlasu sied­meho an­jela, keď za­trúbi, sa za­vŕši tajom­stvo Boha, ktoré dal ako radost­nú zvesť svojim sluhom prorokom. 8 Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne pre­hovoril a po­vedal: Choď, vez­mi ot­vorenú knihu z ruky an­jela, čo stojí na mori a na zemi. 9 Pri­stúpil som k anjelovi a po­vedal som mu, aby mi tú knižku dal. Od­povedal mi: Vez­mi a zjedz ju; v žalúdku ti zhork­ne, ale v ústach bude slad­ká ako med. 10 A vzal som knižku z ruky an­jela a zjedol som ju. V ústach bola slad­ká ako med, ale keď som ju zjedol, zhork­la mi v žalúdku. 11 Tu mi po­vedal: Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch.

EkumenickýZjavenie10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček