RoháčekZjavenie10,4

Zjavenie 10:4

A keď do­hovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril: Za­pečať to, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš toho!


Verš v kontexte

3 a skríkol velikým hlasom, ako keď reve lev. A keď skríkol, pre­hovorilo sedem hromov svoje hlasy. 4 A keď do­hovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril: Za­pečať to, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš toho! 5 A an­jel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, po­z­dvihol svoju pravú ruku k nebu

späť na Zjavenie, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď do­hovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril: Za­pečať to, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš toho!

Evanjelický

4 Keď do­znelo sedem hromov, chcel som to na­písať, ale počul som hlas z neba: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to!

Ekumenický

4 Keď pre­hovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to!

Bible21

4 Když za­znělo těch se­dem hro­mů, chtěl jsem psát. Us­lyšel jsem ale hlas z ne­be: „Za­pečeť, co řeklo těch sedm hro­mů, a ne­piš to.“