EkumenickýŽidom12,14

Židom 12:14

Usiluj­te sa o pokoj so všet­kými a o posvätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána.


Verš v kontexte

13 a vaše nohy nech kráčajú po priamych chod­níkoch, aby sa to, čo je chromé, ú­pl­ne ne­vykĺbilo, ale skôr uzdravilo. 14 Usiluj­te sa o pokoj so všet­kými a o posvätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána. 15 Dbaj­te o to, aby ni­kto ne­premeškal Božiu milosť, aby ne­vyrás­tol nijaký koreň hor­kos­ti, čo by spôsobil zmätok a mnohých na­kazil.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Stíhaj­te po­koj so všet­kými a po­svätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána,

Evanjelický

14 Hľadaj­te po­koj s každým človekom i po­svät­nosť, bez ktorej ni­kto ne­uvidí Pána!

Ekumenický

14 Usiluj­te sa o pokoj so všet­kými a o posvätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána.

Bible21

14 Usi­lu­j­te o pokoj se vše­mi lid­mi a o sva­tost, bez níž nikdo ne­u­vi­dí Pá­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček