EkumenickýŽidom12,15

Židom 12:15

Dbaj­te o to, aby ni­kto ne­premeškal Božiu milosť, aby ne­vyrás­tol nijaký koreň hor­kos­ti, čo by spôsobil zmätok a mnohých na­kazil.


Verš v kontexte

14 Usiluj­te sa o pokoj so všet­kými a o posvätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána. 15 Dbaj­te o to, aby ni­kto ne­premeškal Božiu milosť, aby ne­vyrás­tol nijaký koreň hor­kos­ti, čo by spôsobil zmätok a mnohých na­kazil. 16 Nech ni­kto nie je ne­mrav­ný ani bez­božný ako Ézav, ktorý za jediné jed­lo predal svoje pr­voroden­stvo.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 do­zerajúc, aby nie­kto neza­os­tával od milos­ti Božej, aby ne­vyrás­tol nejaký koreň hor­kos­ti a nenarobil ne­pokoja a trápenia, a boli by ním poškvr­není mnohí!

Evanjelický

15 Dbaj­te, aby ni­kto ne­vypadol z milos­ti Božej; aby ne­vyrás­tol ako nejaký hor­ký koreň a ne­pôsobil trápenie a aby sa ním mnohí ne­poškvr­nili;

Ekumenický

15 Dbaj­te o to, aby ni­kto ne­premeškal Božiu milosť, aby ne­vyrás­tol nijaký koreň hor­kos­ti, čo by spôsobil zmätok a mnohých na­kazil.

Bible21

15 Dávej­te po­zor, aby se někdo ne­připravil o Boží mi­lost a aby se ne­roz­bujel nějaký kořen hořkosti, který by na­kazil a poško­dil mno­hé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček