RoháčekŽidom12,14

Židom 12:14

Stíhaj­te po­koj so všet­kými a po­svätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána,


Verš v kontexte

13 a rob­te priamu drahu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, ne­vybočilo, ale radšej bolo uzdravené. 14 Stíhaj­te po­koj so všet­kými a po­svätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána, 15 do­zerajúc, aby nie­kto neza­os­tával od milos­ti Božej, aby ne­vyrás­tol nejaký koreň hor­kos­ti a nenarobil ne­pokoja a trápenia, a boli by ním poškvr­není mnohí!

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Stíhaj­te po­koj so všet­kými a po­svätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána,

Evanjelický

14 Hľadaj­te po­koj s každým človekom i po­svät­nosť, bez ktorej ni­kto ne­uvidí Pána!

Ekumenický

14 Usiluj­te sa o pokoj so všet­kými a o posvätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána.

Bible21

14 Usi­lu­j­te o pokoj se vše­mi lid­mi a o sva­tost, bez níž nikdo ne­u­vi­dí Pá­na.