EvanjelickýŽidom12,14

Židom 12:14

Hľadaj­te po­koj s každým človekom i po­svät­nosť, bez ktorej ni­kto ne­uvidí Pána!


Verš v kontexte

13 A urov­naj­te si chod­níky nohám, aby to, čo je chromé, sa ne­vyt­klo, ale radšej ozdravelo. 14 Hľadaj­te po­koj s každým človekom i po­svät­nosť, bez ktorej ni­kto ne­uvidí Pána! 15 Dbaj­te, aby ni­kto ne­vypadol z milos­ti Božej; aby ne­vyrás­tol ako nejaký hor­ký koreň a ne­pôsobil trápenie a aby sa ním mnohí ne­poškvr­nili;

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Stíhaj­te po­koj so všet­kými a po­svätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána,

Evanjelický

14 Hľadaj­te po­koj s každým človekom i po­svät­nosť, bez ktorej ni­kto ne­uvidí Pána!

Ekumenický

14 Usiluj­te sa o pokoj so všet­kými a o posvätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána.

Bible21

14 Usi­lu­j­te o pokoj se vše­mi lid­mi a o sva­tost, bez níž nikdo ne­u­vi­dí Pá­na.