EkumenickýŽalmy89,4

Žalmy 89:4

Uzav­rel som zmluvu so svojím vy­voleným, pri­sahal som Dávidovi, svoj­mu služob­níkovi:


Verš v kontexte

3 Po­vedal som: Tvoje milo­sr­den­stvo je po­stavené naveky, tvoja ver­nosť je pev­ná ako nebesia.
4 Uzav­rel som zmluvu so svojím vy­voleným, pri­sahal som Dávidovi, svoj­mu služob­níkovi:
5 Naveky upev­ním tvoj rod, po­stavím ti trón pre všet­ky po­kolenia. — Sela —

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

4 Učinil som sm­luvu so svojím vy­voleným; pri­sahal som Dávidovi, svoj­mu služob­níkovi:

Evanjelický

4 So svojím vy­voleným uzav­rel som zmluvu, svoj­mu sluhovi Dávidovi som pri­sahal:

Ekumenický

4 Uzav­rel som zmluvu so svojím vy­voleným, pri­sahal som Dávidovi, svoj­mu služob­níkovi:

Bible21

4 Ty pře­ce ře­kl jsi: „Se svým vy­vo­leným vstu­pu­ji do smlouvy, svému služebníku Davi­dovi sli­bu­ji:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček