EkumenickýŽalmy89,5

Žalmy 89:5

Naveky upev­ním tvoj rod, po­stavím ti trón pre všet­ky po­kolenia. — Sela —


Verš v kontexte

4 Uzav­rel som zmluvu so svojím vy­voleným, pri­sahal som Dávidovi, svoj­mu služob­níkovi:
5 Naveky upev­ním tvoj rod, po­stavím ti trón pre všet­ky po­kolenia. — Sela —
6 Nebesia chvália tvoje divy, Hos­podin, a tvoju ver­nosť zhromaždenie svätých.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

5 Na veky upev­ním tvoje semä a vy­budujem tvoj trón, aby stál od po­kolenia do po­kolenia. Sélah.

Evanjelický

5 Naveky upev­ním tvoje po­tom­stvo, vy­budujem tvoj trón z rodu na rod. Sela.

Ekumenický

5 Naveky upev­ním tvoj rod, po­stavím ti trón pre všet­ky po­kolenia. — Sela —

Bible21

5 Tvé po­tom­stvo us­tanovím navěky, po všech­na poko­lení tvůj trůn upevním.“ sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček