EkumenickýŽalmy89,20

Žalmy 89:20

Kedysi vo videní si pre­hovoril k svojim ver­ným tak­to: Po­skytol som po­moc hr­dinovi, vy­voleného z ľudu som po­výšil.


Verš v kontexte

19 Hos­podin je náš štít, náš kráľ, Svätý Iz­raela.
20 Kedysi vo videní si pre­hovoril k svojim ver­ným tak­to: Po­skytol som po­moc hr­dinovi, vy­voleného z ľudu som po­výšil.
21 Našiel som svoj­ho služob­níka Dávida, po­mazal som ho svojím svätým olejom.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy si hovoril svojim svätým vo videní a riekol si: Položil som po­moc na hr­din­ského muža; vy­výšil som vy­braného z ľudu.

Evanjelický

20 Vtedy si hovoril vo videní svojim zbožným, a po­vedal si: Po­moc som po­skytol hr­dinovi, vy­voleného z ľudu som po­výšil.

Ekumenický

20 Kedysi vo videní si pre­hovoril k svojim ver­ným tak­to: Po­skytol som po­moc hr­dinovi, vy­voleného z ľudu som po­výšil.

Bible21

20 Ve vi­dění jsi kdy­si promluvil, tehdy jsi ře­kl věrným svým: „Hrdinovi jsem po­moc udělil, vybraného z lidu jsem vy­výšil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček