EkumenickýŽalmy89,19

Žalmy 89:19

Hos­podin je náš štít, náš kráľ, Svätý Iz­raela.


Verš v kontexte

18 lebo ty si oz­dobou ich moci, tvojou priazňou ras­tie naša sila.
19 Hos­podin je náš štít, náš kráľ, Svätý Iz­raela.
20 Kedysi vo videní si pre­hovoril k svojim ver­ným tak­to: Po­skytol som po­moc hr­dinovi, vy­voleného z ľudu som po­výšil.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo náš štít je Hos­podinov a Svätého Iz­raelov­ho náš kráľ.

Evanjelický

19 Lebo náš štít pat­rí Hos­podinovi a náš kráľ Svätému Iz­raela.

Ekumenický

19 Hos­podin je náš štít, náš kráľ, Svätý Iz­raela.

Bible21

19 Hos­po­di­nu patří naše pavéza, Svatému iz­rael­ské­mu náš král!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček