EkumenickýŽalmy82,6

Žalmy 82:6

Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.


Verš v kontexte

5 Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.
6 Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.
7 Vy tiež po­mriete ako os­tat­ní ľudia, pad­nete ako hocik­toré knieža.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

6 Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.

Evanjelický

6 Po­vedal som: Bohovia ste, všet­ci ste synovia Naj­vyššieho,

Ekumenický

6 Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.

Bible21

6 Ano, ře­kl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nej­vyššího synové.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček