EkumenickýŽalmy82,5

Žalmy 82:5

Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.


Verš v kontexte

4 Ochráňte utláčaného, chudob­ného, vy­trh­nite ho z moci bez­božníkov!
5 Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.
6 Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.

Evanjelický

5 Ne­vedia nič a nechápu, v tem­note chodia; klátia sa všet­ky zá­klady zeme.

Ekumenický

5 Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.

Bible21

5 Oni však ne­chápou, vůbec nerozumí, v temno­tách stále tápají, bortí se všech­ny zem­ské zákla­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček