EkumenickýŽalmy82,7

Žalmy 82:7

Vy tiež po­mriete ako os­tat­ní ľudia, pad­nete ako hocik­toré knieža.


Verš v kontexte

6 Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.
7 Vy tiež po­mriete ako os­tat­ní ľudia, pad­nete ako hocik­toré knieža.
8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všet­ky národy sú tvojím vlast­níc­tvom!

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

7 Avšak zo­mriete jako iný človek a pad­nete jako jeden z kniežat.

Evanjelický

7 ale umriete ako ľudia a pad­nete ako hocik­toré knieža.

Ekumenický

7 Vy tiež po­mriete ako os­tat­ní ľudia, pad­nete ako hocik­toré knieža.

Bible21

7 Ja­kožto li­dé ale zemřete, tak jako každý vůd­ce padnete!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček